torsdag 16 december 2010

Vit som snö

SMHI utfärdade klass 1 varning, Öland gjorde sig beredd för värsta Fåken. Idag var dagen då det STORA snöovädret skulle rulla in och till och med skolbussarna ställdes in. Vad hände? Visst har det blåst en del och det har faktiskt kommit lite snö. Men Fåken har vi ännu inte sett på västra sidan, möjligen antydan till det på östra sidan... Den kanske kommer imorgon istället, då ska i alla fall skolbussarna gå...

Har idag varit med på Regionförbundets styrelse där den kommande Regionala UtvecklingsStrategin diskuterades och arbetades med. RUS tar nu över efter ett antal RUPar. Intressant är de sex prioriterade utvecklingsområdena. Region och Kommunikation, Näringsliv, Miljö, Konst och Kultur, Utbildning och Befolkningsutveckling där alla är beroende av varandra och i mina ögon sex nödvändiga byggstenar för att utveckla regionen framöver. Har väldigt svårt att se hur någon byggsten skulle kunna prioriteras ner utan att det drabbar övriga områden negativt. I det regionala utvecklingsarbetet krävs nog en viss jongleringskunskap för att hålla bollarna i luften.

Ett annat oerhört viktigt område där Regionförbundet nu agerar är för samordningen av arbetskraftsinvandringen och flyktingmottagandet i länet. I Mörbylånga har vi inom oppositionen tagit initiativ för att bättre nyttja den resurs som det innebär. Med rätt hantering kan våra nyinflyttade bidra till utveckling och mångfald. Tyvärr ligger Mörbylånga och Öland i botten när det gäller inflyttning av personer med annan etnicitet. Bara hälften så många som länssnittet och mindre än en tredjedel av rikssnittet. Här finns en utvecklingspotential för Öland och med Regionförbundets initiativ kan vi skapa bättre förutsättningar att lyckas.

Inga kommentarer: