tisdag 14 december 2010

Kultur och Fritid, begravningsmöte...

I eftermiddag går så Kultur och Fritidsnämnden i graven. Höll på att skriva död och begraven men döda hoppas jag sannerligen inte att Kultur och Fritidsfrågorna kommer att vara. I den nya organisationen får KS ta större ansvar för Kulturfrågorna medan Fritidsfrågorna till största del hamnar i Barn och ungdomsutskottet. Det kan, i den bästa av världar, faktiskt innebära ett lyft för frågorna att ses i ett större sammanhang. Vi som prioriterar frågorna får också se till att bevaka att de framhålls på ett sätt som de förtjänar.

Så dagens möte där vi ska hantera ett antal medborgarförslag kring ungdomscenter/Kreativt kafé. Det nya arbetssättet som förvaltningen har anammat där förslagsställaren träffas och man diskuterar igenom vad kommunen erbjuder för verksamhet är lovvärt och har inneburit att många medborgarförslag kunnat besvaras med hänvisning till befintlig verksamhet... Vidare tar vi upp frågan om musikskola i hela kommunen, en resursfråga. Dessutom hnaterar vi frågan om utvecklandet av en Kulturskola, intressant och viktig fråga som föreslås behandlas av en fullmäktigeberedning. Ser fram emot att vi tar det steget, våra barn och ungdomar förtjänar det!

Vi har även en motion som väckt extra intresse hos mig. Den handlar om sommarlovsentreprenörer. Ett mycket intressant förslag som förhoppningsvis kan bli verklighet redan Sommaren 2011. Ett projekt som med fördel kan drivas av en extern aktör tillsammans med det gemensamma Näringslivskontoret för hela Öland. Känner så stark för tanken att jag t.o.m skulle kunna gå in och driva projektet genom mitt eget företag, men den tanken får nog vila till sig lite...

Slutligen ingen begravning utan en god bit mat med de sörjande vännerna. Vi avslutar mötet tillsammans med förvaltningen på Bo Pensionat och deras julbord. Ska bli spisligt och trevligt...

Inga kommentarer: