onsdag 8 december 2010

Björklunds flumskola

Fastnade för dagens ledare i Expressen kring Skolmajor Björklunds flumskola. Folkpartiledaren har i fyra års tid raljerat över den svenska skolan och skyllt alla fel och brister på tidigare socialdemokratiska regeringar. Nu visar den senaste PISA-undersökningen att den svenska skolan fallit tillbaka på flera områden under de fyra åren av borgerligt regeringsinnehav. Enligt svt.se har Sverige bl.a. tappat sin internationella topposition till att numera inte vara mer än ett genomsnittsland när det gäller likvärdighet. Det visar sig genom att skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever har ökat, likaså skillnaden mellan framgångsrika och svaga skolor. Dessutom har elevernas sociala bakgrund fått större betydelse för skolresultaten och är nu till och med större än OECD-genomsnittet.

Det börjar bli dags att ta eget ansvar för den förda politiken och de prioriteringar som alliansregeringen gjort med stora skattesänkningar före resursförstärkningar till exempelvis utbildning. Kontrasterna mellan en socialdemokratisk utbildningspolitik och en borgerlig blir tydlig iom Mikael Dambergs debattartikel, även den i Expressen. Damberg har lagt förslag om att öronmärka särskilda pengar till skolan för att ge lärarna mer tid och möjlighet att stötta varje enskild elev. Vidare måste utbildningspolitiken användas i ett dubbelt uppdrag. Det handlar om att ge individer en adekvat utbildning och utvecklingsmöjligheter men även om Sveriges framtida konkurrenskraft. Skolpolitiken är en avgörande fråga för jobben, för ekonomin och för tillväxten.

Fler bloggar på temat: Jonas Hellberg, Ett hjärta rött

1 kommentar:

Anonym sa...

Men vi måste hitta ett sätt att hantera den klassklyfta som skolvalet skapar. Om vi accepterar en "braindrain" från kommunala skolor så är det strunt samma vad annat gott vi gör: vi kommer ändå få ett klassamhälle.