tisdag 7 december 2010

Mörbylånga +155

Fick just den senaste befolkningsstatistiken från SCB som gäller per den 1 november. Glädjefnatt skulle man kunna utbrista. Det socialdemokratiskt tufft ställda målet om en befolkningsökning med 1 % är upfyllt med råge. Mörbylånga kommun ökar med 155 personer, från 13822 till 13977 personer, det motsvarar 1,12 %. För drygt ett år sedan, när vi lade förslaget för första gången vid budgetfullmäktige, var majoriteten kallsinniga och tyckte vi var väl optimistiska. Vid budgetKS i november 2010 godtog man dock vårt förslag på budgetförsärkning á 1,6 miljoner baserat på en inflyttning på 140 kontra 100 personer till södra Öland.

Nu får vi hoppas att borgerligheten lyssnar till oss och förstår vikten av att arbeta strategiskt med befolkningstillväxten. En tillväxt som bara kan ske genom ett aktivt arbete med gott företagsklimat, hög livskvalitet och väl utbyggd kommunal service. Ett första steg vore att vid budgetfullmäktige bifalla våra fyra förslag om barnomsorg på obekväma tider, nya moderna lokaler till biblioteket i Färjestaden, förbättrade möjligheter för mottagande av asylsökande/flyktingar samt en rejäl satsning på utveckling av kvaliteten i äldrevård och äldreboende i hela kommunen.

Läste förövrigt om Veronica Palm igår och Stockholms socialdemokraters initiativ att tillfråga samtliga medlemmar kring vilka egenskaper och erfarenheter som partiets nya ledning bör besitta. Man efterfrågar även förslag på vem som ska bli ny partiledare och vilka som ska sitta i partiets ledning. Ett mycket vällovligt initiativ som visar på den öppenhet och syn på demokrati som vi måste anamma i en modern socialdemokrati. Hoppas att mitt eget och fler partidistrikt väljer samma väg!

Fler bloggare som skriver om Stockholms initiativet: Peter Högberg, SandroWennberg, Johan Westerholm, Martin Moberg

Media om Socialdemokratin: Aftonbladet, Expressen,

Inga kommentarer: