torsdag 9 december 2010

Goda råd för en modern socialdemokrati!

Eftervals- och framtidsdebatten fortsätter inom socialdemokratin. Mitt gamla trögrörliga parti visar upp många olika sidor. De mest spännande återfinns, enligt mig, hos många av den nya generationens socialdemokrater. En generation som lever mitt uppe i det nya samhälle som vårt parti inte riktigt förmått att anpassa sig till. Den öppna kriskommissionen och Netroots har kommit med flertalet intressanta tankar kring hur vi organiserar en modern socialdemokrati. Politiken har stötts och blötts och den idépolitiska diskussionen är i allra högsta grad levande.

Igår släppte Arenagruppen sin analys "Tio råd till dagens socialdemokrati". Med intressanta skribenter och debattörer som bl.a. Katrine Kielos, Eric Sundström, Håkan A Bengtsson och Helene Hellmark Knutsson har Arenagruppen ambitionen att se framåt och att peka på politiska möjligheter. Skribenterna beskriver ett antal centrala utmaningar, försöker identifiera möjligheter och ger ett antal konkreta råd för en modern socialdemokrati. Hela rapporten går att läsa på arenagruppen.se!

Om partiet mäktar med att ta till sig de goda råd som växer fram ur myllan har socialdemokratin väldigt goda möjligheter att bli en modern folkrörelse med svaren för morgondagens samhälle. Men det kommer bara hända när hela arbetarrörelsen inser vikten av förnyelse och modernisering av såväl politik som organisation. Våra värderingar är värda en ny kostym som passar dagens generationer!

Andra som bloggar om ämnet: HBT-sossen, Martin Moberg, Peter Högberg, Marika Lindgren Åsbrink

Media på temat: SvD, Expressen, Smålandsposten

Inga kommentarer: