måndag 13 december 2010

Social Democrat, why?

Det händer att jag gör en del av alla dessa tester på Facebook. Idag ramlade jag över en på temat "What type of Leftist are you?". Brukar i allmänhet inte reflektera speciellt mycket över dessa tester men för ovanlighetens skull fick den här mig att fundera lite extra. Har för vana att alltid presentera mig som Socialdemokrat, inte socialist. Varför frågar många, är inte det samma sak frågar en del. Anledningen att jag gör det är dels för att få igång en diskussion kring begrepp och etikett men för mig är det faktiskt även väldigt centralt för mitt val av parti.

Den socialdemokrati jag övertygades av och som jag fortfarande hyser stor tilltro till har sin grund i de socialistiska och liberala värderingarna som växte fram under industrisamhället men har samtidigt anammat det moderna samhälle vi lever i idag. Arbetarrörelsen var i slutet av 1800-talet förändringsbenägen och framtidsinriktad. Ledarna för rörelsen var sin samtids unga opinionsledare. Personer som hade stort förtroende bland sina bekanta och som genom socialismen levererade spännande lösningar för framtiden. Socialdemokratin blev därför den moderna lösningen för dåtidens samhälle.

Politik är färskvara. Dagens kunskapsintensiva samhälle är något helt annat än dåtidens industrisamhälle. Inte ens begreppet arbetare är längre detsamma. De socioekonomiska grupperna eller klasserna ser idag helt annorlunda ut än tidigare. Orättvisor finns, inte tal om det. Ojämlikheten breder ut sig över samhället även idag. Men vilken – ism har lösningarna? Var finns det som känns förändringsbenäget och framtidsinriktat idag. Var känner sig dagens unga opinionsledare välkomna för att delta i samhällsbygget?

Svaret är inte självklart. De politiska partierna har överlag väldigt svårt att skaka av sig sina respektive –ismer och är väldigt cementerande i sina strukturer. Det är intressant att idag läsa DN:s ledare kring Alliansens brist på förnyelse. Peter Wolodarskis analys är att Moderaternas framgångar snarare beror på de rödgrönas tillkortakommanden än på egen handlingskraft. Även Johan Westerholm gör idag en briljant analys i sin postning om politisk förnyelse och ett samhälle som utvecklas.

Det är någonstans här som mitt eget ställningstagande ligger. Social Democrat, not socalist. Det handlar inte om en ideologisk förskjutning utan om att vara pragmatisk inför de samhällsförändringar som sker. Socialdemokratins värderingar om solidaritet, jämlikhet och frihet är alltjämt moderna i dagens samhälle. Dagens lösningar handlar dock inte om reformism eller revolution i vår del av världen. Den gamla tidens – ismer erbjuder inte tilltalande lösningar för dagens samhälle. Människor i allmänhet söker något annat. Det är dags att öppna ögonen och inse det faktumet.

Socialdemokratin kan återigen bli den förändringsbenägna och framtidsinriktade rörelse vi en gång var. Genom att attrahera dagens opinionsledare. Genom att vara pragmatiska i vår politik och förnya vår organisation. Jag tror det är läge för socialdemokratin att ifrågasätta alla våra invanda mönster i och med vår eftervalsdebatt och den extrakongress som kommer till våren. Det är läge att tänka nytt för vår organisation. För vårt ledarskap. Det är läge att bjuda in till en spännande och spänstig framtidsdebatt om politiska lösningar för det framtida samhällsbygget. Det är läge att ta steget till en modern Socialdemokrati!

Inga kommentarer: