måndag 20 december 2010

Alliansen tar allt...

Brukar vända mig mot att använda begreppet Alliansen eftersom jag anser att det handlar om samma höger eller borglighet som det alltid gjort. Men efter dagens fullmäktigemöte i Mörbylånga passar begreppet bra, Alliansen tog allt... Det var dags för vårt mastodontmöte, det kombinerade budget och valmötet med 75 punkter på dagordningen.

När det gällde budgeten slutade det med omröstningar som mestadels slutade med röstsiffrorna 29-20. Alliansen med SD i släptåg... Våra förbättringsförslag för barnomsorg på obekväma arbetstider, resurser till utveckling av vårt flyktingmottagande, nya moderna lokaler för vårt uttjänta bibliotek och en rejäl äldresatsning för utveckling av äldres vård och boende röstades ned på rak arm. Kent Ingvarsson, vårt moderata kommunalråd, tyckte att idéerna var bra men ville inte fördela ut pengarna just nu... Har jag hört det förr... Utrymmet finns i den kommunala budgeten för 2011 utifrån det överskottsmål vi satt upp. Alliansen tog istället allt och stoppade i ladorna. Invånarna i Mörbylånga får vänta på den förbättrade kommunala service som många önskar...

Valärendena följde samma spår. Rakt igenom lade Alliansen beslag på så mycket man bara mäktade med. Tidigare demokratiska ordning med att oppositionen har inflytande genom vice ordförandeposterna är som bortblåst med Mörbylångas nya Allians. Överallt där man hade möjlighet att med röstövertag knipa åt sig uppdrag i den kraftigt bantade poltiska organisationen gjorde man så. Till slut fick Alliansen så mycket hybris att de till och med försökte knipa båda platserna i KSRR:s fullmäktige. Tack och lov för Lag 1992:339 om proportionellt valförfarande... Med hjälp av den lyckades vi få vår rättmätiga representation till slut.

Kan inte låta bli att fundera över anledningarna till beteendet hos Alliansen ikväll. När man väljer att aktivt avstå från att uppfylla vallöften bara ett par månader efter valet trots att ekonomiskt utrymme finns. När man väljer att till varje pris ta strid för politiska uppdrag trots att samarbetsklimatet riskerar att kraftigt försämras. När man till och med låter fel person sitta på fel plats för att hålla ihop skutan trots de uppenbara konsekvenser det får... Alliansen tar allt, är det ett sätt för att hålla ihop ett fallfärdigt fuskbygge som håller på att rämna?

Vi får väl se under mandatperioden. Är själv av uppfattningen att Mörbylånga och södra Öland mår bättre av samförstånd. För samförstånd måste man vara två parter som lyssnar och då duger inte tar-allt-mentaliteten. Då måste Alliansen sätta invånarnas väl och ve före Alliansens överlevnad och inre maktstrukturer...

Inga kommentarer: