lördag 1 januari 2011

Mina drömmars Öland...

Uttrycket från P-A Fågelströms bok om Stockholm ger en bra beskrivning när man ska titulera visioner om framtiden. Hur ser våra drömmars Öland ut? Vill så här på årets första dag ge en hint om hur mina drömmars Öland ser ut. Många av mina politiska kollegor har via nyårshälsningar på facebook förklarat att det under det kommande året ska bli fart på politiken i Mörbylånga. Välkomnar en rejäl framtidsdiskussion där samtliga partier förklarar vad de vill med södra Öland. Förhoppningsvis kan det breddas med en dialog med Mörbylångas invånare om framtiden. Låt 2011 bli början till våra drömmars Öland.

Under hela valrörelsen pratade jag och vi socialdemokrater om vikten av att utveckla hela Öland. Det är inte bara ett vallöfte utan min egen absoluta övertygelse att det är i utvecklingstanken som framtiden ligger. Förändringar kommer vara realitet i vårt samhälle framöver. För att möta dessa och skapa trygghet bland människorna på södra Öland är en aktiv och framåtsyftande politik för kommunens alla delar ett måste.

Det är glädjande att vi går in i 2011 med ett tydligt befolkningsökningsmål på 1%. Det ger ungefär 140 nya invånare och en stabil grund för kommunens skatteintäkter. För att lyckas behövs stimulerande kulturmiljöer och ett mer positivt företagsklimat. Nya idéer ger förutsättning för utveckling och företagande. Vi måste klara av att både hjälpa befintliga företag till utveckling och stimulera till ett ökat nyföretagande på hela Öland. Södra Öland är ett jordbrukande landskap och kan bli ett attraktivare besöksmål. Dessa näringar måste ges förutsättningarna för att fortsätta utvecklas i samklang. Här kommer Ölands Näringslivskontor under 2011 ha ett viktigt uppdrag.

Andra välkomna beslut för 2011 är att samtliga avdelningar vid nya förskolan på Snäckstrand äntligen öppnar i augusti 2011. Vi förstärker möjligheterna för utveckling av Capellagårdens verksamhet genom en förstärkning av deras bidrag som varit oförändrat under allt för många år. Ser också fram emot första sparken på Färjestadens nya konstgräsplan som ska bli verklighet till hösten 2011. Alla tre besluten har tillkommit som ett led av en aktiv socialdemokrati under många år. Kul att nu få se resultat av våra idéer!

Vi socialdemokrater levererade fler idéer som kunde förbättrat vår kommun redan under 2011 med befintliga resurser. Här återfinns förslag om barnomsorg på obekväma tider. En äldresatsning för bättre kvalitet inom vård och boende. Ett förbättringsarbete för mottagande av asylsökande och ensamkommande flyktingbarn. Dessutom ett infriande av vårt löfte om nya moderna lokaler för Färjestadens bibliotek. Samtliga förslag avslogs av samma politiker som nu lovar fart under galoscherna. Frågan är vilka andra förslag man hellre vill se eller när de ska infria sina vallöften...

Inga kommentarer: