söndag 23 januari 2011

Insikt...

Efter 30.29 km i Svartbäcksmålaspåren på 02:39:05 idag känner jag mig mycket nöjd inför starten i Berga By om 42 dagar. I fjol var jag inte på snö förrän den 1 februari och nu har jag redan gjort 13 mil i spåren och målsättningen på 9 timmar mellan Sälen-Mora känns allt rimligare. Den intensivare träningen börjar ge sköna resultat, i veckan kände jag rastlöshet efter en dag utan träning. Kroppen känns pigg och börjar kräva sin dagliga dos för att vara nöjd, skön känsla...

I veckan var jag också på mitt första verksamhetsbesök. Ett mycket intressant sådant på boendet för de ensamkommande flyktingbarnen, Bidaya. Både delar av personalen och ansvarige tjänsteman var på plats och jag fick en god inblick i verksamheten och den resa som man har gjort under det senaste året. Efter mitt besök har jag fått insikt om att verksamheten är oerhört komplicerad med flera instanser inblandade. Förutom själva boendet även andra delar av socialtjänsten, gode män, landstinget och skolan. Boendet med personal och ledning har under året jobbat hårt för att få verksamheten att fungera. Man börjar se att man är på rätt väg även om man inser att det är en bra bit kvar att gå.

Det är ytterst viktigt att kommunen håller ihop hela verksamheten kring flyktingar/invandrare. Precis som jag tidigare har skrivit har vi fått bilden av att organisation och ledning av verksamheten kring vårt mottagande av flyktingar kan förbättras. Med vår motion om mottagande som grund kan vi skapa rätt förutsättningar för en fungerande helhet. Politikens roll måste vara att se till att alla inblandade instanser drar åt samma håll för hela verksamhetens bästa.

Inga kommentarer: