onsdag 19 januari 2011

Positiva trender

Läser i både Östran (19/1) och Ölandsbladet (18/1) artiklar som kretsar kring Färjestadens nya F-6 skola. Historien kring skolbygget säger mycket om den växande kommun vi är och om de positiva trender som finns på södra Öland. Måste säga att det är glädjande att skolan ordnar utrymme för barnen i de nybyggda lokalerna istället för i utdömda Eken under den här terminen. Arbetsmiljön är lika viktig för våra barn som för personalen.

Det är lite kul med skolfrågan eftersom det var den första fråga jag själv kom i kontakt med som ny politiker på ön när vi flyttade hit. På mitt första gruppmöte (2005) var Ann Willsund (skolchefen) inbjuden och berättade om elevutvecklingen framöver. Tror den överraskade allas förväntningar och det visar ju vikten av framförhållning i samhällsplaneringen. Den positiva befolknigstillväxten är oerhört centralt för hela kommunens utveckling. Den ställer dock nya krav och här måste vi inom politiken vara beredda att ta ansvar. Vi måste samtidigt som vi skapar långsiktiga förutsättningar för fortsatt inflyttning även orka med att ta ansvar för att nödvändiga samhällstjänster fungerar tillfredställande i de mer glesbefolkade delarna av vår kommun.

Nu när vi står inför ett fortsatt ökat tryck på skolans alla årskurser är det bra att vi, i linje med (s) motion, snabbutreder skolorganisationen genom en fullmäktigeberedning. Det måste fram ett gediget underlag som fullmäktige kan använda för att fatta beslut när, var och hur ett nytt högstadie kan byggas i Färjestadsområdet. Känns skönt att det råder bred politisk samstämmighet om det ansvar vi har att ta för våra barn tillika elever framöver. Är dock av den bestämda uppfattningen att hela utredningen ska vara klar till fullmäktiges junisammanträde och avrapporteras där. Sedan blir följden att kommunstyrelsen hanterar frågan i augusti och för upp den för slutligt ställningstagande i september. Den tidsplanen måste vara tydlig och får inte råda några tveksamheter kring. Att det gäller en stor investering för en ny skola ska vi inte heller mumla om...

Inga kommentarer: