onsdag 5 januari 2011

El dia de los Reyes magos

Enligt den spanska traditionen ställer barnen ut sina gamla skor på fönsterblecket den 5 januari (trettondagsafton) och när de vaknar morgonen därpå ligger där julklappar i stället. Trettondagen är de tre vise männens dag eller, El de dia de los Reyes magos.

Igår läste jag en mycket bra och läsvärd artikel i Fokus av Anders Billing där han problematiserar över den senaste tidens öppna mål för socialdemokratin. Billing menar att tystnaden från oppostitionen i centrala vänsterfrågor är öronbedövande. Det är uppenbara felslut i den förda politiken där privatiseringen lett till stora problem inom ett antal områden, bl.a. järnvägstrafiken, missbruk av medicin (apoteksavreglering), kunskapsras bland eleverna (PISA-undersökningen) och elmarknaden. Socialdemokratin har, som Billing mycket riktigt påpekar, tidigare fungerat som en pragmatisk och mycket kunnig motvikt till privatiseringsivrarna.

Det här området tar även Peter Högberg upp idag i sin postning om "vem ska äga det offentliga". Högberg efterlyser även han en rejäl diksussion inom partiet kring ägandet. En moderna socialdemokrati måste komma med nya lösningar som motsvarar dagens problemformuleringar. Tror, precis som Högberg är inne på, att det krävs nytänkande. Det är skillnad på privat och privat ägande och på offentligt och offentligt. Allt är inte svart eller vitt i dagens moderna samhälle.

Billing avslutar sin artikel med följande, i mina ögon, helt riktiga analys.

Frågan är om det inte är i dessa uppenbara och faktiska akuta problemområden som socialdemokraterna måste börja sitt förnyelsearbete. Krisgrupper om det som har gått fel i all ära – tillsätt i stället kommissioner inom vart och ett av områdena ovan, med de smartaste fritänkande hjärnorna som går att hitta inom ”rörelsen”. Alla med uppdrag att leverera sammanhängande, långsiktiga och moderna alternativ till det rådande tillståndet.

Det, om något, skulle skapa en hel del huvudvärk åt den till ganska oartikulerade förvaltarregering som nu härskar på Rosenbad. Det vore inte bara räddningen för socialdemokratin. Det vore toppen såväl för näringslivet som för hela Sverige.

Inga kommentarer: