tisdag 18 januari 2011

Bidaya

Så var då mitt första verksamhetsbesök som deltidsoppositionspolitiker inbokat. Det blir till boendet för de ensamkommande flyktingbarnen, Bidaya. Vi socialdemokrater skrev i höstas en motion tillsammans med övriga oppositionspartier om vikten av att utveckla vårt mottagande av flyktingar. Ett program för hur mottagande sker och en policy för kommunens arbete med asylsökande och flyktningar, såväl vuxna som barn är högst önskvärt. Nu tillsätter vi inom Socialdemokratin på södra Öland en arbetsgrupp som tar fram våra ståndpunkter inför det arbetet.

Boendet har de senaste dagarna även hamnat mitt i den politiska hetluften på södra Öland efter den artikel som Barometern hade i lördags om socialstyrelsens tillsyn i december. Uppföljningsartikeln idag tar vidare upp ledningsproblematiken, något som vi påpekade för kommunalråd Kent Ingvarsson (m) redan den 16 december. Vi bad då i all välmening om en oberoende utredning om situationen kring ungdomarna och att kommunen borde ta in extern kompetens för att styra upp organisationen kring desamma. Som situationen har varit under en längre tid har såväl personalen som ungdomarna kommit i kläm.

Eftersom ingen återkoppling hade skett innan Kommunstyrelsen den 11 januari bad vi om en redovisning och upprepade våra krav på en oberoende utredning om situationen och på att kommunen skulle ta tillfällig hjälp från andra boenden för att styra upp organisationen för de inblandades skull. Något som Ingvarsson inte såg någon större brådska med. Tycker att det är djupt olyckligt att så här viktiga frågor inte kan hanteras mer skyndsamt och professionellt. Ett plus ett, dvs Socialstyrelsen tillsyn och vår vädjan, borde gått att lägga ihop till två för att inse att en oberoende utredning bör tillsättas snarast, det ansvaret åligger kommunstyrelsens ordförande...

Inga kommentarer: