torsdag 20 januari 2011

Strategi för Ölandsturismen

Äntligen kunde jag, likt den rosa overallsinnehavaren, utropa på dagens kommunledningsutskott. Som extra ärende kom EU-ansökan om turismprojekt upp. För en himla massa år sedan, enligt min föregångare i Kultur och Fritid Jan Rydström, togs det beslut av Mörbylångas kommunfullmäktige om att utforma en turismstrategi. Något som sedemera bidde en Badplatsstrategi utifrån Kultur och Fritidsnämndens horisont men som, mig veterligen, ännu inte har behandlats av kommunfullmäktige... Övriga viktiga bitar från turismnäringens sida har helt lämnats åt sitt öde eller ÖTAB kanske det var...

Nåväl, idag kunde vi i alla fall föreslå kommunstyrelsen att bifalla en EU-ansökan för ett turismprojekt i samarbete mellan de båda Ölandskommunerna, Ölands Kommunalförbund och Regionförbundet i Kalmar län. Ett projekt som ska jobba fram en turismstrategi och göra en varumärkesanalys i nära samarbete med besöksnäringen. ÄNTLIGEN!

Inga kommentarer: