måndag 17 januari 2011

Kavla upp ärmarna, kamrater!

Börjar bli förbannad trött. Trött på alla partikamrater som skyller allt på andra. Det ständiga gnäll över att vi inte har varken ledare eller någon oppositionspolitik. Med den inställningen är det inte konstigt att de två senaste opinionsundersökningarna visar på katastrofala siffror. Både SKOP och United Minds visar på runt 25 %. Det hela liknar ett självspelande piano, ett piano som är både felstämt och spelar en sång ingen vill höra. Nu är det dax att kavla upp ärmarna istället kamrater! Vara konstruktiva och delta i ett positivt arbete för en modern socialdemkrati. Se till att stämma pianot och låta det spela vår sång istället!


Johanna Graf skriver mycket bra om partiets situation utifrån ett stockholmsperspektiv i sin postning om förändringen av socialdemokratin. Håller helt med henne om att vi måste börja fokusera på vad vi vill, vilken är vår berättelse om det moderna Sverige. Här finns det faktiskt politikområden där vi för en oppositionspolitik på riksplanet. De senaste dagarna har exempelvis våra länspolitiker Lena Hallengren och Håkan Juholt gjort inspel som våra främsta företrädare inom social- och försvarspolitiken tillsammans med sina respektive utskottsgrupper i riksdagen. Lena om vägen till vård efter behov och Håkan om IT-säkerhet.

Vad det gäller ledare kan det inte vara en persons ansvar att stå för vår politik. Det måste vi göra var och en varje dag. Tror inte vi själva på våra värderingar, vem ska då tro på dem? Utifrån solidaritet, jämlikhet och frihet skapar vi tillsammans den politik vi vill stå för på lokal, regional och nationell nivå. Som debatten blivit kan man tro att hela den socialdemokratiska idén försvunnit, det har den absolut inte. Lokalt på södra Öland har vi ett program för Mörbylånga, möjligheternas kommun. Ett framåtsyftande program som sätter utveckling av hela kommunen i fokus. Nationellt hittade jag följande rader som inleder våra senaste politiska riktlinjer från Jobbkongressen, en berättelse att skapa en modern socialdemokrati ifrån...

Socialdemokratin är en internationell rörelse som bär på en dröm om frihet. Vi vill att alla människor ska vara fria att forma sina egna liv och sträva mot sina egna drömmar. Att alla ska kunna följa sina bästa stämningars längtan, med respekt för andra människors val och ansvar för det som är gemensamt. Rättvis fördelning, välfärd åt alla, minskade klyftor och jämställdhet mellan kvinnor och män skapar det mått av trygghet och möjligheter som gör att den individuella friheten kan växa. Därför är vår socialdemokratiska dröm om frihet också en dröm om jämlikhet.

Andra som bloggar i ämnet: Martin Moberg, Peter Högberg, Johan Sjölander

Media som rapporterar om Socialdemokratins förändring: Dagens Arena, SvD, DN

Inga kommentarer: