torsdag 6 januari 2011

Blicka framåt!

Nu när det nya året tar fart är det dags att börja blicka framåt! Det gäller såväl i det egna livet som i politiken. För egen del är det med kombinerad känsla av osäkerhet och tillförsikt som jag ser an på 2011. Valet i september innebär ett förtroende för mig att leda Socialdemokratin i opposition under fyra år på södra Öland. Den nya politiska organisationen och det faktum att vårt politiska ledarskap i kommunen inte lyckats skapa reda i förutsättningarna för uppdragen gör situationen ytterst osäker. Viss tillförsikt har jag dock för att vi ska kunna skapa goda förutsättningar för såväl majoritet som opposition att verka.

Desto större tillförsikt har jag över processen inom socialdemorkatin. Nu har vi haft en period av rannsakan och klagan. Nu är det hög tid att skaka av sig det gamla och blicka framåt. Dagens debattartikel och den karismatiska Jan Eliasson i Aftonbladet är ett tecken på den väg som processen nu måste ta. Jan skriver:

Socialdemokratin måste hämta energi och kraft från sina rötter, göra en realistisk framtidsanalys och lägga en kurs framåt som skapar förtroende hos svenska folket. Socialdemokratins väljarunderlag är de många människor i Sverige som vill se en politik som skapar jobb och hållbar tillväxt men som också värnar om de svaga och utsatta i samhället - och som också är öppen för världen utanför våra gränser.

Har själv varit inne på förtroendefrågan tidgare och vikten av att påbörja en rejäl framtidsdebatt för en modern socialdemokrati med utgångspunkt i våra grundläggande värderingar. Låt nu tiden fram till extrakongressen präglas av diksussioner kring vårt framtida ledarskap och hur vi socialdemokrater bygger förtroende bland samhällets opinionsbildare av idag. Tror personligen att partiet behöver välja en ny typ av ledarskap med två personer, liknande miljöpartiet, en man och en kvinna. Båda gärna från den nya generationen socialdemokrater, gärna en från landsbygd och en från storstad. Framförallt behöver vår partikultur ändras och en öppenhet tillåtas med kandidater som ställer sig upp till förfogande och berättar hur deras vision om den moderna socialdemokratin ser ut. Först då får vi en sriös diskussion bland medlemmarna om vilka våra företrädare bör vara.

Låt sedan kongressen i mars bli startskottet för ett genomgripande samtal om våra värderingar och hur socialdemokratin hittar lösningar på dagens samhällsproblem. Ett samtal vi skapar den moderna socialdemokratin med hjälp av akademin, kulturen och våra medborgare!

Inga kommentarer: