tisdag 10 januari 2012

Frigör människors kraft!

Har under några dagar funderat och läst kring det begrepp som fick mig att på allvar engagera mig inom SSU på nittiotalet. Begreppet är Egenmakt, konstruerat av Eneroth och lanserat av Thorwaldsson. Tyvärr ett begrepp som aldrig riktigt fick fäste inom det socialdemokratiska partiet. Egenmakt fick kritik för att vara diffust och det kunde inte heller införas genom en enda reform. En brist i det Perssonska partiet... Men för mig handlar begreppet om så mycket mer än en reform, det handlar om ett förhållningssätt till politiken och samhällsbyggandet.

Läser det Mikael Romero, mannen bakom egenmaktsutredningen, skrev för knappt ett år sedan på Newsmill om "Egenmakt -Socialdemokraternas glömda uppdrag" och fastnar för hans ord.
Egenmakt kan inte reduceras till en fråga om vänster eller höger. Det är istället en fråga om att vitalisera en mer än hundraårig tradition som handlar om att ge människor verktyg att frigöra sig från krafter utanför deras kontroll. Egenmakt handlar om att ge människor ökad makt att själva förändra sina liv. Det finns inga system eller offentliga lösningar som kommer att lösa livets alla problem. Politiken kan inte i dess alla delar lägga livet till rätta, men politiken kan och bör rätta till det som ligger i vägen för livet.

Med egenmakt som förhållningssätt är det min övertygelse att socialdemokratin kan hitta moderna lösningar inom de politikområden som berör människor allra mest idag. Vare sig det handlar om barnomsorg, bostadspolitik, arbetslivet, äldrevården, kulturen eller något annat. Med en insikt i att medborgarna vill få ett större inflytande över sin egen vardag kan vi skapa en modern socialdemokrati!

Inga kommentarer: