söndag 24 juli 2011

Högern och terrorn

Under dagarna sedan det ofattbara hände i Oslo och på Utøya har bilderna från de nakna byggnaderna i den norska huvudstaden och rapporterna från helvetet på lägerön kablats ut i varje nyhetssändning, i varje statusuppdatering, i varje twitterfeed. Det många känslor som har passerat revy genom kroppen och det är obeskrivligt svårt att sätta ord på känslorna. I fredagskväll kände jag en stor sorg över attentatet och över att något så ohyggligt kunde inträffa i vårt grannland. På lördagsmorgonen, när vi alla förstod omfattningarna av det inträffade, växte sorgen än mer ihop med en ilska över vad högernationalism kan leda till. Känslorna inför terrordådet och attacken på den norska socialdemokratin har gjort att jag själv börjat fundera kring hur den gripne Anders Behring Breivik och andra liknande högernationalister fungerar, tänker och vad som driver deras hat mot oliktänkande.

Vad är det som driver en människa till oskinningslöst våld mot medmänniskor, vad driver någon att under nio år planera en politisk attack, vad driver en person att blåsa ur sin egen huvudstad, vad är det som driver någon att lura till sig ungdomar i en utsatt situation för att sedan kallblodigt skjuta ihjäl dem, vad är det som driver en människa till tankarna att en annan människa inte har rätt till sitt eget liv, vad får någon att tro sig ha rätt att med mord som vapen bedriva politisk gärning??? Enligt EU:s polisorgan Europol begicks det mellan 2006 och 2009 1.770 terrordåd i Europa. Bara sex av dessa, eller 0,34 %, hade muslimska kopplingar. 265 gånger fler terrordåd, nämligen 1.596 stycken eller 90,2 % av alla Europas terrordåd, hade högerorienterade kopplingar.

Varför finns det en sådan stark koppling mellan högern och terrorn? Utøya-massakern är en tydligt politisk attack på den norska socialdemokratin och på makten i det norska samhället. Bombdådet i Oklahoma 1995 har många likheter med det ofattbara som hände i Norge 2011. Finns det fler likheter än bara tillvägagångssättet? Absolut, båda massmördarna var kristna fundamentalister med starka nationalistiska drag. De hade en förkärlek till det militära och var vapenentusiaster. Drivkrafterna bakom deras hat och ofattbara handlande går att finna i deras ideologiska hemvist. I den nationella konservatismen (nazismen och nationalsocialismen), finns tydliga drivkrafter för raskrig och socialdarwanism. Den politiska högern som terroristerna förespråkar står i rak motsatts till vänsterns jämlikhetssträvanden, egalitarismen. Hatet mot socialdemokratin är utstuderad och bottnar i vårt välkomnande av alla och det faktum att vi inte ser att någons egenvärde stå över den andres. Socialdemokratin anser att alla är unika och därför har något att tillföra samhället.

Med terror och rädslan som vapen vill den här typen av högernationalister utplåna dessa grundbultarna för det moderna samhällsbygget. Händelserna i Oslo och på Utøya gör det tydligt att kampen för demokratin aldrig får upphöra, slaget för alla människors lika värde aldrig får ges upp. Vi måste alla känna ett ansvar för att alltid och i alla sammanhang försvara människovärdet, öppenheten, mångfalden och demokratin. Som Norges statsminister Jens Stoltenberg sa: Vi kommer aldrig att låta oss tystas. Svaret på våldet är mer demokrati och mer öppenhet.

Läsvärda bloggar på ämnet: In Your Face, Peter Andersson, Anna Ardin, Röda Berget, Johan Westerholm, ParkstuganHögbergs tankar

Ett urval av medias rapportering: SvD, SvD2, SvD3Ab, Ab2, Ab3, Ab4DN, DN2, DN3, DN4, DN5Exp, Exp2, Exp3, Exp4, Exp5SR, GP

Inga kommentarer: