torsdag 25 november 2010

Kultur, sex och lycka!

Det blir många politiska funderingar när man sitter på ett landstingsfullmäktige. Förutom debatten blir det en hel del lästips från kamraterna i det rödgröna gänget. Idag har det till stor del handlat om kultur, sex och lycka...

Kultur genom den mycket läsvärda artikeln i Dagens Arena där man som ett andra steg i granskningen av regeringen tittat på den kulturpolitiska gärningen. En gärning där den ansvarige ministern Lena Adelsohn Liljeroth själv har sagt att regeringens främsta kulturpolitiska insats är jobbskatteavdraget. Med det hävdar hon på allvar att konsumtionsperspektivet är det bästa måttet på kulturens betydelse i samhället. En grav felbedömning i mitt tycke. Kultur har ett egenvärde där den skapande processen och kulturens fristående roll är viktiga parametrar att ta hänsyn till. Kultur får aldrig begränsas till konsumtion, det handlar om en så mycket viktigare roll för samhällsbyggandet och demokratin.

Sex är ett tacksamt ämne och i landstinget en väldigt naturlig del. I dagens debatt har det diskuterats tillgängligheten till våra ungdomsmottagningar och Lisbeth Lindberg gjorde ett bejublat inlägg när hon pratade om möjligheten att "komma till". När det gäller tillgången till ungdomsmottagningar och preventivmedelssubventioner är Kalmar det bästa länet för unga enligt RFSU:s senaste Sverigebarometern. En undersökning som tar fasta på hur bra respektive län är på sex, vård och hälsa.

Lycka torde kunna vara en direkt följd av såväl kultur som sex. I en intressant debattartikel i dagens SvD tar några miljöpartistiska riksdagsledamöter upp det brittiska arbetet med lyckoindex. En intressant diskussion kring vilket perspektiv som är relevant för politiska beslut. De gröna visar på hur politiken har lyckats med den materiella tillväxten under många årtionden, medan den upplevda lyckan stannat kvar på 1970-talets nivå. Kan den samlade lyckan i ett samhälle ökas genom politiska beslut? En intressant diksussion som jag gärna fortsätter...

Snart överger jag själv landstingsfullmäktige och sätter mig på en buss mot Nyköping för vidare färd mot London och Tottenham-Liverpool på lördag. En 40-årspresent från min far som jag ser mycket fram emot! Lycka och Kultur i alla fall...

Inga kommentarer: