onsdag 10 november 2010

Klok Kriskommission!

Ardalan Shekarabi och Anna Johansson, två av ordförandena i den Socialdemokratiska Kriskommissionen, skriver idag klokt och tänkvärt på DN Debatt. Som vanligt blir rubriksättningen negativ när våra stora (borgliga) dagtidningar sätter dagordningen. I debattartiklen "Varför ökade klyftorna också när S hade makten?" kan den som orkar läsa mer än rubriken hitta början på en värdig analys som kan ta den svenska socialdemokratin tillbaka på banan.

Anna och Ardalan slår an en taktpinne där partiet måste förstå dagens samhälle och hitta lösningarna på morgondagens politiska utmaningar. Bl.a. skriver de:

"Bilden av partiet som en trögrörlig och konservativ maktelit som inte förstår den moderna människan är kanske vår värsta fiende och vi måste se den och utmana den för att kunna förändra den."

De inbjuder till en bred diskussion om partiets roll och politik utifrån ett framtidsperspektiv och konstaterar att de enkla tingens förklaringar till den svidande valförlusten inte håller. Det går inte att skylla valresultatet enbart på dåliga affischkampanjer, nuvarande partiledning eller det rödgröna samarbetet.

Socialdemokratin kan inte bara analysera de senaste valrörelserna för att hitta förklaringarna till tillbakagången. Det handlar, precis som Ardalan och Anna är inne på, om ett par decenniers politisk och organisatorisk kräftgång. En klok Kriskommission tar reda på varför det är som det är och föreslår åtgärder för att socialdemokratin åter ska bli en stark och modern samhällsförändrande kraft.

Andra bloggare på temat: Johan Westerholm, Peter Högberg & Peter Andersson

Media i ämnet: SvD, Aftonbladet

Inga kommentarer: