tisdag 13 oktober 2009

Spridda tankar...

Ikväll är det verkligen spridda tankar... Dels har jag idag varit på delegationsträff inför s-kongressen och funderar på hur vi lyfter fram kustmiljöarbete och östersjöstrategi i mitt ansvarsområde, klimat/miljöfrågor... Känner också att partiet borde vara tydligare och skarpare i målformuleringar kring användandet av fossila bränslen. Kalmar län har målet en fossilbränslefri region 2030, ett mål som borde vara nåbart på en större nivå också...

Kan inte heller släppa det vi fick höra på dagens utbildning i Barnkonventionen. Vår käre migrationsminister Tobias Billström hade tydligen kläckt ur sig något som att Sverige inte behövde ta hänsyn till BK i samband med hanteringen av flyktingbarn eftersom BK inte har status som lagrum i Sverige... Helt korrekt men ändå så korkat Billström... Klart att vi måste visa respekt för och följa de internationellt överenskomna riktlinjerna för hur flyktingbarn hanteras...

Inga kommentarer: