måndag 12 oktober 2009

Konstgräs, vara eller icke vara på ön...

För drygt ett år sedan blev vi (Kultur och Fritidsnämnden) uppvaktade av två herrar (Friberg & Malmberg) från Färjestadens GoIF gällande vikten av att anlägga konstgräs på ön. Efter många turer fram och tillbaka, mest tillbaka... så lämnade jag i våras in en motion om att ta fram en planering av det kommunala åtagandet med konstgräsplaner i kommunen. Nu har den gått den långa vägen genom beslutsapparaten, passerat både anmälan i KF, vår egen nämnd med delvis positivt bemötande och KS med lika så...

Nästa anhalt blir KF för slutligt beslut i november... Det är bara att hoppas att herrar Ingvarsson och Helgesson med kollegor inser det fördelaktiga att ta investeringen redan 2010. Väntar vi till 2011 eller 2012 blir knappast det ekonomiska läget bättre för kommunen, i alla fall inte om vi har oturen att få ett fortsatt borgerligt fögderi av vårt land under nästa mandatperiod...

Inga kommentarer: