torsdag 15 oktober 2009

Idrott och Turism å lite Konstgräs

Kvällens träff med Smålandsidrotten och projektet Idrott och Turism var intressant. Nu börjar det utkristallisera sig en del intressanta lokala utvecklingsprojekt och nätverkandet mellan näring och föreningar börjar spira... Från kommunalt håll borde vi fundera allvarligt på hur vi lotsar våra föreningar genom den kommunala byråkratin vid den här typen av större arrangemang. Hur kan vi vara behjälpliga utan att skicka de ideella krafterna fram och tillbaka mellan nämnder och förvaltningar för att de ska få den hjälp de efterfrågar... Tål att tänka på!

Något jag glädjs åt ikväll är att konstgräsplanerna nu verkligen börjar röra på sig. Förvaltningen har engagerat Bo Eklinder för att komma loss i konstgräsfrågan. Han påbörjar nu arbetet med att ta fram planering och beslutsunderlag. Min absoluta förhoppning är att det finns ett så pass tydligt underlag att vi kan fatta beslut om investering i en konstgräsplan i Färjestaden på budgetfullmäktige i slutet av november. En investering som, i mina ögon, måste ske under 2010 annars riskerar den att skjutas på ytterligare ett par år in i framtiden!

Inga kommentarer: