torsdag 1 oktober 2009

Politiker - en rödlistad art?

Den frågan ställer sig Ulf Hedman i Ölandsbladet idag med anledning av de avsägelser som hanterades på måndagens fullmäktige. Hedman spinner också vidare på att de nyvalda tillhör gruppen äldre och utmålar det här som en kris i det politiska livet på södra Öland. Kan ju bara svara för vårt eget parti och här finns det ju tyvärr rimliga förklaringar till avhoppen och alla är av personlig art där livet förändrats för dem alla och därmed så uppstår nya förutsättningar. När det gäller två av avhoppen hade ett mer proffesionellt hanterande från kommunledningskontoret kunnat förskjuta deras "avhopp" fram till mandatperiodens slut, tyvärr blev inte så fallet...

Den verkliga krisen i artikeln är snarare de tankar som vårt kära kommunalråd Kent Ingvarsson ger uttryck för när han inte hyser hopp om att locka in nya förmågor till politiken utan hellre elitifierar nämnder och fullmäktige. Därmed så är Kent farligt nära att tulla på den demokratiska struktur som vi kan kräva av vår kommun. Då kan vi definitivt börja prata om kris i det politiska livet på södra Öland. Tack och lov för Tommy Eliassons mer optimistiska syn på att vi kommer att lösa det. Vi socialdemokrater står inför en förnyelse (inte per definition detsamma som föryngring) av såväl förtroendevalda som politik. Vad som är säkert är att tillsammans kommer vi göra ett annat Öland möjligt!

Inga kommentarer: