fredag 23 oktober 2009

De centerpartistiska kvarnarna mal långsamt...

Dagens kultur- och fritidsnämnd bjöd på ett enda riktigt debattämne och det var den av oss socialdemokrater nyuppsatta punkten om en reviderad badplatspolicy. Det märks tydligt att frågan är lite av infekterad för vår käre ordförande för han skruvar lite extra på sig varje gång jag säger badplats ;)

Tyvärr är det långsamma kvarnar hos våra vänner i den borgerliga valtekniska samverkan och man var inte beredd att agera i frågan förrän svar inkommit från KS om hur långt miljö och bygg kommit i Granuddenärendet. Mycket byråkratiskt och föga proaktivt i mina ögon. En revidering med fokus på tillgänglighet, servicegrad, klassifiering och rutiner för avyttring borde kunna löpa parallellt med det övriga arbetet, men icke i den centerpartistiska floran på Öland...

Slutligen kan jag inte låta bli att nämna min förre arbetsgivares oförmåga att fullfölja ingånga avtal. Att, trots påstötningar, inte kunna leverera ett arbetsgivarintyg och slutlön på avtalat datum är inget annat än föraktfullt... (jo, jag är lätt irriterad just nu...)

Inga kommentarer: