söndag 11 oktober 2009

Memphis 2003... kloka personer...

Hur ska en stad eller region se ut för att attrahera unga människor, det är en fråga som många brottas med runt om i världen. I dagens nyhetsbrev från regiondirektör Brynielsson hittade jag Memphismanifestet. Tio punkter som kom fram när Memphis redan 2003 bjöd in hundra av USA:s skrapaste hjärnor för att hitta lösningar... De kom, i mitt tycke, fram till väldigt tänkvärda punkter.

1. Odla och belöna krativitet. Kreativitet kan uppstå varsomhelst, när som helst!
2. Investera i det kreativa ekosystemet, som bland annat är kultur, musikscenen, restauranger, uppfinnare, entreprenörer, andlighet, närhet till människor och mötesplatser.
3. Bejaka mångfald. Det föder kreativitet och och nyskapande och ger positiva ekonomiska effekter.
4. Stöd dem som ser nya möjligheter, kopplingar och sammanhang. Samarbeta!
5. Var positiv till att man tar risker. Fokusera på att skapa möjligheter, inte bara på problemlösning. Utmana givna sanningar.
6. var äkta. Identifiera dina/våra starka sidor och fokusera på de områden där du/vi kan vara unika.
7. Investera i och bygg på platsens egen kvalitet.
8. Ta bort sådant som hindrar kreativitet som, medelmåttans måttstock, intolerans, främlingskap, dåliga skolor och segregation.
9. Ta ansvar för förändring i din stad eller region. Improvisera, få saker att hända.
10. Se till att alla människor, särsklit barn, har rätt till och möjlighet att vara skapande. Ett livslångt lärande är avgörande för att utvecla och behålla kreativa människor som en resurs i en stad eller region och samhälle.

Inga kommentarer: