tisdag 6 oktober 2009

Ölands badplatser, en strategisk resurs för framtiden!

Var inne på det för ett par dagar sedan och är idag än mer övertygad. Ölands badplatser är allt för betydelsefulla för att hanteras snävt ideologiskt. I dagern av Haga Park-affären krävs nu en bred uppgörelse för hur badplatserna, såväl kommunala som privata, ska användas som en strategisk resurs för vår kommun i framtiden.

Vi måste få till stånd en kvalitetssäkring vid en eventuell försäljning eller utarrendering av badplatserna. Dessutom behövs det tydlighet i vilka badplatser som skall vara ett kommunalt åtagande och vilka som ska skötas i extern regi. Utöver det krävs också en satsning och investering för att skapa attraktiva badmiljöer även på södra Öland. Här är jag övertygad om att vi måste tänka nytt både från kommun och näring för att utnyttja våra gemensamma resurser maximalt.

Inga kommentarer: