onsdag 7 oktober 2009

Eksjö var förebilden...

Har ägnat kvällen åt att läsa igenom handlingarna inför det seminarium som är det första i raden för att omdana nämnds- och förvaltningsstrukturen i Mörbylånga Kommun. Det var med spänd förväntan jag öppnade kuvertet. Efter att ha läst om kommunalråd Ingvarssons idé i Ölandsbladet om att varje nämnd borde bestå av max fem ledamöter undrade jag såklart vilken kommun som var den Ingvarssonska förebilden och nu har jag fått svaret, EKSJÖ!

Det mest intressanta med underlaget inför seminariumet tycker jag själv är den mångfald av lösningar som finns i det kommunala Sverige. Vårt vägval i Mörbylånga står mellan att ha kvar den traditionella nämndsorganisationen eller att hänga på den nya trenden av utskott och beredningar. Det jag personligen tror är viktigast är att vi skapar en organisation där förvaltningsorganisationen bygger bort stuprörstänk och där vi politiker ängar mer kraft åt medborgardialog och inriktningsstyrning. Inte minst viktigt blir också samordning med närliggande kommuner för att hitta effektiva lösningar...

Inga kommentarer: