söndag 4 september 2011

Vart ska Öland?

Frågan om vilken region vi ska tillhöra har varit uppe till diskussion under lång tid. I gårdagens Ölandsbladet funderade Hedman kring det i sin ledare utifrån konstaterandet att Öland ligger närmare Köpenhamn. Senast jag själv skrev om det var den 11 juli utifrån mina upplevelser under Almedalsveckan. Då konstaterade jag att jag själv svängt i frågan till förmån för samma linje som Ulf Hedman.

Efter mina diskussioner under augusti med personer från Öland, Östergötland och även Småland har min bild klarnat ytterligare. Öland de omgivande kommunerna måste gå samma väg som sin egen arbetsmarknadsregion. Det vill säga söder ut i en Södra Götalands region tillsammans med Skåne-Kronoberg-Blekinge. Om norra delen av Kalmar län ska med i den regionbildningen måste avgöras i de kommunerna. Tror dock att samma logik bör gälla där. Håll ihop arbetsmarknadsregionerna, även om det innebär ett delat Kalmar län år 2015.

De här diskussionerna har även lett in på frågan om varför vi fortfarande är två kommuner på Öland. Fick delvis en förklaring av Peter Boströms tankar i gårdagens kolum. Tror därför det kan vara dags att igen ta upp frågan om en kommunsammanslagning till Öland, en kommun. Den här gången bör vi börja i rätt ände och diskutera vad vi Ölänningar vill få ut av en kommunsammanslagning. Med det kan det nödvändiga projektet bli en angelägenhet som Ölänningarna vill ställa sig upp för och genomförandet kan ske utan konsultrapporter och negativ retorik från bakåtsträvande politiker.

Inga kommentarer: