onsdag 7 september 2011

Nykter syn på privatiseringar!

Det är med glädje jag tar del av SNS rapport om "Konkurrensens konsekvenser" genom Laura Hartmans debattartikel i DN. Det som är glädjande är att den slår an en nykter syn på vilken effekt privatiseringarna ger. Speciellt i tider när det allt mer nyliberala Centerpartiet förespråkar en kraftigt ökning av de privata inslagen i välfärdssektorn. Från dagens 20 % till 50 %. En förändring som i ljuset av SNS rapport inte kan ses som annat än tokideologiskt.

Den nyktra syn på privatiseringarnas effekter som Hartman och de andra forskarna levererar tål att diskuteras på djupet. De konstaterar att 20 år av systemskifte inom välfärdssektorn inte har varit någon mirakelmedicin för varken kvalitet eller effektivitet. Det finns dock vissa förbättringar i tillgänglighet och när det gäller löneutveckling för vissa yrkesgrupper. Det här anser jag visar tydligt på att privatiseringar inte kan ske ohindrat bara för sakens skull. Privatisering av välfärdsverksamhet måste vägas med för och nackdelar vid varje tillfälle.

Artikeln sätter också fingret på det faktum att en återgång till tiden före privatiseringarna knappast skulle leda till en mer effektiv välfärdssektor. Däremot måste vetenskapliga utvärderingar ligga till grund för regleringar och korrigeringar av villkoren för de privata inslagen inom välfärden. Tror att vi med den mer nyanserade bilden av hur vi utformar välfärden med en mångfald av utförare under reglerade former kan utveckla den svenska välfärden ytterligare, såväl när det gäller kvalitet som effektivitet, tillgänglighet och attraktivitet.

Andra som bloggat om rapporten: Annarkia, Westerholm, Peter Andersson, Högberg

Media på temat: DN, SvD, Aftonbladet, SR

Inga kommentarer: