tisdag 20 september 2011

Krigsminister Bildt

Läste idag en väldigt intressant artikel i Aftonbladet Kultur. Den tar upp den havererade svenska vapenexportpolitiken. Från att ha varit ett föregångsland för fred och frihet för världens nationer med höga ambitioner i vår internationella politik har högerregeringen med Carl Bildt i spetsen slagit in på en väg som lett till att inget land i världen exporterar mer krigsmateriel per capita än Sverige.

Carl Bildt.I socialdemokraternas regeringar var utrikesministern en fredsminister, i moderaternas regering är Carl Bildt en krigsminister! Styrd av kapitalets önskningar om vinstmaximering även när det handlar om massförstörelsevapen som leder till att hundratusentals människors förlorar livet runt om i världen. I dag riskerar dock detta fruktansvärda faktum dock hamna i skuggan av regeringens budgetförslag. Ett budgetförslag som iofs lika synskt går marknadens ärenden som Bildts utrikespolitik.

Ett budgetförslag där en tredjedel av det otillräckligt tilltagna reformutrymmet går åt som en avskedsgåva till Maud Olofsson. Sänkt restaurangmoms som inte bevisligen har några positiva effekter varken på priset för en toast skagen eller på antalet jobbtillfällen i restaurangbranschen. Förmodligen leder sänkningen till största sannolikhet endast till högre vinstuttag i företagen. Andra effekter av budgetförslaget är dyrare sjukvård och medicin i.o.m den höjda nivå i högkostnadsskyddet, orörd spritskatt, avdragsrätt för allmosor, minskade miljöanslag och underlåtenhet från regeringen att följa riksdagens beslut att humanisera sjukförsäkringen. Fortsatt systemskifte av det svenska välfärdssamhället m.a.o!

Andra som bloggar om budgeten: Högberg, Röda Berget, Alliansfritt, Moberg, Westlund

Media i ämnet:  DN, DN2Ab, Ab2, SvD, SVTSR, SR2

Inga kommentarer: