måndag 19 september 2011

Digital kompetens!

Den digitala kompetensen lyfts fram av exempelvis Rektorsakademin som en av de viktigaste förmågor som dagens och framtidens elever måste utveckla för att kunna möta morgondagens arbetsmarknad. Det handlar till exempel om att ha förmågan att kunna hantera information och omvandla den till kunskap, att hantera sin identitet på nätet, att förstå och använda media samt att kunna reflektera och lära nytt. Datorn och de moderna IT-verktygens betydelse för såväl skol- som samhällsutvecklingen kommer med all sannolikhet att fortsätta öka.

Forskningsresultat visar att de elever som har tillgång till IT blir mer engagerade och lyckas prestera bättre. Exempelvis visar OECD-rapporten Are students Ready for a Technology att eleven med den kortaste erfarenheten av datorer i skolan eller i hemmet fick sämre testresultat generellt sett i PISA-studien 2003. Rapporten visat även att elevens tillgång till datorer och deras självförtroende i användandet av datorer påverkar resultaten för eleverna.

Skolan har ett särskilt ansvar att erbjuda digitala lärmiljöer som gör det möjligt för alla elever att utveckla den digitala kompetensen. Detta ansvar tydliggörs också i den nya läroplanen för grundskolan. Där framgår det att skolan har ett tydligt ansvar för att varje elev kan hantera de moderna tekniska verktygen för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Detta lägger grunden för att skapa en ny typ av skola som förbereder eleverna mycket bättre för framtiden. Det ger lärarna möjligheten att utforma uppgifter på helt nya sätt. Det ger eleverna bättre möjligheter att hantera information, genomföra sina arbeten och uppnå sina mål. Därtill ges förutsättningarna för att på ett klokt och positivt sätt koppla samman skolvärlden med den uppkopplade vardag som många ungdomar redan lever i utanför skolan.

För att ta detta ansvar och forma framtidens skola är jag glad över att få vara delaktig i både det förslag som läggs från Kalmarsunds Gymnasieförbund om en satsning på digital kompetens och i den motion som föreslår att Mörbylånga gör en strategisk IT-satsning där konceptet 1-1 genomförs för alla elever. Nödvändiga satsningar för samtliga stadier i vårt utbildningssystem i regionen. Satsar vi inte nu hamnar vår skolutveckling hjälplöst på efterkälken!

Inga kommentarer: