måndag 26 september 2011

Uppdrag Skola

Hade ett mycket givande möte på Färjestadens skola igår kväll som Socialdemokraterna Södra Öland arrangerade. Det var på temat skola/barnomsorg. Vi behandlade dels det slutbetänkande som kommunens tillfälliga skolberedning lämnar ifrån sig till fullmäktige i oktober. Jag gjorde själv dragningen kring det nya förslaget där vi i beredningen tagit till oss av synpunkterna från de öppna mötena och från den fördjupade statistiken. Ett förslag som jag hoppas blir verklighet eftersom det skapar en framtidstro för kommunens alla skolor och anger såväl ett kort- som långsiktigt perspektiv. När ett beslut är taget i fullmäktige kan vi också få en arbetsro att långsiktigt diskutera skolans uppdrag utan att fastna i lokalproblematiken.

Det var just det som den andra delen av mötet igår fokuserade på. Innehållet i undervisningen och det uppdrag skolan har. Jonas Hellberg från Kalmar gav det nationella perspektivet och delgav samtidigt sina erfarenheter från det skolpolitiska arbetet i Kalmar kommun. Ett arbete som Jonas och hans kollegor fått stort erkännande för. Framförallt gäller det satsningarna på lärarnas löner och det kändes nästan som en tanke när Lärarförbundet idag skickade mail till Mörbylångas kommunpolitiker och efterlyste modiga politiker som vill göra läraryrket mer attraktivt. Lyfte själv frågan om lärarnas allt för låga löner i samband med förra budgeten utan större framgång ens i mitt eget parti. Hoppas att insikten är större i år kring behovet av satsningar på den viktigaste resursen i skolan, lärarna.

Vi måste som kommunpolitiker ta vårt ansvar för barnen och höja statusen på läraryrket. Personligen tror jag att det måste till både mer i lönekuvertet och bättre möjligheter till kompetensutveckling. Vi har också en stor uppgift att se till att skolan klarar av sin största och viktigaste uppgift, den som skolmajor Björklund fullständigt glömt bort. Det kompensatoriska uppdraget. Att skapa en skola för lärande och bildning som gör att eleverna möjliggörs en social utveckling. Att på ett individuellt plan skapa lust och kreativitet som främjar kunskapsinhämtande hos våra elever. Uppdrag Skola handlar om att ge varje barn möjligheter i livet att utvecklas efter sin inneboende förmåga. Det är mycket större än Björklunds sorteringsskola!

Inga kommentarer: