lördag 17 september 2011

Politik och förnyelse

Att engagera sig politiskt är en utmaning på flera olika sätt. Det är en härlig känsla att få möjligheten att påverka vår egen framtid och det är riktigt kul att möta så många olika människor och höra hur andra upplever samhället. Att engagera sig i vad som beslutas runt omkring dig är viktigt, utvecklande och en tillgång i livet. Därför krävs villkor som gör det möjligt att kombinera ett politiskt uppdrag med det övriga livet. Med jobb, barn, föräldrar eller annat föreningsengagemang. Det krävs en förändring både inom kommun, landsting och de politiska partierna.

Det skrev jag tillsammans Linda Blomdahl Petersson (m), Anna Thore (mp) och Johan Gustafsson (mp) i en debattartikel som publicerades i Barometern i torsdags. Politikens villkor skär rakt igenom samtliga partier. Artikeln tillkom utifrån våra fyras erfarenhet av hur det är att kombinera ett politiskt engagemang med att vara småbarnsförälder. Ser man till de allmänna förutsättningarna till politiska förtroendeuppdrag finns det en hel del att göra, vilket även kommer fram i den uppföljande artikeln (tyvärr ej publicerad på nätet) på Kalmarsidorna i gårdagens Barometern där både Linda och Johan Persson ger sin syn på Kalmars problematik.

Sett ur ett rent partiegoistiskt perspektiv finns det inom socialdemokratin än mer att göra. Socialdemokratin är inte längre det statsbärande parti och den folkrörelse som det en gång var. Som jag skrev i mitt inlägg om att socialdemokratin saknar opinionsledare så har något drastiskt hänt med vårt parti sedan 50-60-talet då vi bars fram av den tidens opinionsledare inom fackliga organisationer och andra folkrörelser. Socialdemokratin måste nu, skyndsamt, erbjuda möjlighet att påverka. Skapa arenor där våra ambassadörer, nya som gamla, blir lyssnade till. Platser där våra socialdemokratiska idéer kan utvecklas genom möten mellan våra opinionsledare. Vi måste bli ett modernt socialdemokratiskt parti där våra idéer bärs fram av personer med brett förtroende. Personer som blickar framåt!
 
Andra som bloggar på ämnet: Sebastian, Högberg & Westerholm

Inga kommentarer: