tisdag 13 september 2011

Politikens villkor

Det pågår en mycket intressant diskussion kring politiken och politikens villkor idag. Ofta uppmärksammas det här i media genom fokus på de avhopp som, tyvärr, sker inom politiken då och nu. Den intressanta diskussionen är den som tar fasta på de bakomliggande faktorerna och fokuserar på lösningar istället.

För en tid sen tog jag del av den rapport som publicerades för ungefär ett år sedan från Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings Universitet. Den analyserar politikens villkor på ett djupare plan. Studien visar på att den vedertagna sanningen om att valdeltagandet sjunker över tid samtidigt som politikermisstron växer. De politiska partierna minskar i medlemsantal och de lokala organisationerna får allt svårare att rekrytera personer till förtroendeuppdrag. Studien visar också på att var sjätte förtroendevald lämnar sina uppdrag i förtid.

Det här är självklart allvarliga problem för vårt demokratiska system. Vi ser tydligt att politikens villkor idag leder till en snedvriden representation i våra demokratiska organ. De avhopp som sker från politiken kan delas in i "politiska" och "privata" skäl där hela 62 procent anger att det handlar om privata skäl medan endast 25 procent anger politiska skäl, 13 procent anger en kombination. De privata skäl som anges främst är flytt från kommunen samt förhållanden i arbetslivet. Med det kan vi konstatera att majoriteten av de politiska avhoppen inte sker pga varken maktfullkomlighet, gubbvälde eller toppstyre som media gärna får det till. Tvärtom är skälen till att avstå ett politiskt engagemang oftast kopplat till livssituationen och villkoren för politiskt utövande.

Hela 81 procent av de som lämnat sina uppdrag uppger dock att tiden inom politiken varit positiv eller mycket positiv och 55 procent kan tänka sig ett et politiskt uppdrag igen. Det i kombination med att undersökningar visar att 16-20 procent av befolkningen kan tänka sig ta ett politiskt uppdrag väcker frågor om hur vi tar tillvara medborgarnas vilja till politiskt engagemang och vilka villkor vi ställer upp för våra förtroendevalda. Hur stärker vi incitamenten för politiskt engagemang?

Jag skulle vilja hävda att det krävs en rejäl förnyelse och anpassning av politiken för att demokratin inte ska dö sotdöden. För det krävs villkor som gör det möjligt att kombinera ett politiskt uppdrag med övriga livet. Det krävs förändring både av kommun och de politiska partierna. Hur, det är en intressant diskussion att gå vidare med!

Inga kommentarer: