tisdag 30 augusti 2011

#nystart

Under eftervalsdebatten förra hösten fördes en ivrig diskussion kring det socialdemokratiska ledarskapet, dess organisation och politik. Vi sökte efter en modern socialdemokrati som kunde leverera lösningar inför morgondagens utmaningar. Nu efter ett halvår med nya ledarduon Juholt/Jämtin måste partiet växla upp och vilja förändring. Förändring för förtroende. För min del handlar det minst lika mycket om organisatorisk förändring som politisk. I mitt inlägg från november 2010 skrev jag att Socialdemokratin saknar opinionsledarna. En text som är lika aktuell idag när debatten om socialdemokratins organisering tar fart igen.

Socialdemokratiska Arbetarepartiet har i över ett decennium halkat efter i den samhällsutveckling som har skett. Det stolta Arbetarpartiet hade i det svenska folkhemmet en väldigt stark förankring. Genom att vara en folkrörelse som fanns i människors vardag lyckades SAP skapa en stark förtroendeställning. Partiets många förtroendevalda kunde både lyssna in de reformer som efterfrågades av medborgarna och genom goda relationer förklara den socialdemokratiska politiken som den bästa lösningen på människors problem.

Thorstenson visar i sin bok ”Människor påverkar människor” på studier som sedan lång tid förklarar betydelsen av personlig påverkan. I slutet av 50-talet genomfördes en omfattande studie i Sverige som visade på att ca 1 av 10 personer kunde identifieras som opinionsledare. Av dessa var 8 av 10 medlemmar i ett politiskt parti eller facklig organisation. Relationerna för personlig påverkan ser ungefär likadant ut i senare studier. Frågan socialdemokratin måste ställa sig är om dessa opinionsledare bär ut våra värderingar idag. Med all säkerhet är sambandet mellan opinionsledare, fack och politik annorlunda år 2010 än 1960.

De senare årens genomgripande samhällsförändring har ruckat på förutsättningarna. De fackliga organisationerna har försvagats på arbetsplatserna. Det facklig-politiska arbetet är allt mer ifrågasatt. Medlemstappet i de politiska partierna har varit betydande, inte minst hos Socialdemokraterna. Socialdemokratin saknar därför idag opinionsledarna. De personer som vi i vår närmaste vardag förlitar oss på och känner förtroende för när vi söker råd och ledning inför viktiga beslut har inte sina rötter i eller hjärta för de socialdemokratiska värderingarna längre.

Hur hittar vi då tillbaka? Personligen är jag övertygad om att vår politik attraherar det stora flertalet svenskar. De socialdemokratiska värderingarna som byggt det svenska välfärdssamhället har ett grundmurat förtroende. Vi har lösningar för ett framtida samhällsbygge utifrån solidarisk fördelning med välfärd, jobb och utbildning i första rummet. Den moderna socialdemokratin finns redan här i idéerna kring Möjligheternas land. Den moderna socialdemokratin måste knyta till sig dagens opinionsledare. Socialdemokratin måste erbjuda möjlighet att påverka. Arenor där våra ambassadörer blir lyssnade till. Platser där våra socialdemokratiska idéer kan utvecklas genom möten mellan våra opinionsledare. Vi måste bli ett modernt socialdemokratiskt parti där våra idéer bärs fram av personer med brett förtroende, som blickar framåt, som ger lösningar för morgondagen.

Andra som bloggar i ämnet: Sandro Wennberg, Annika Högberg, Martin Moberg, Staffan Lindström, Peter Högberg

Media som rapporterar kring Socialdemokraterna: SvD, DNExpressen

Inga kommentarer: