måndag 8 augusti 2011

Gripen Gas, nej, nej, nej!

Slog upp tidningen i morse och ser att Myndigheten Bergstaten gett Gripen Gas AB tillstånd för att provborra efter naturgas på det känsliga Öländska Alvaret. Nej, nej, nej och åter nej har varit budskapet från såväl politiken genom de båda ölandskommunerna, från markägarna och länsstyrelsen men även ett definitivt nej kommer från de boende på Öland. Gripen Gas eller någon annan gasletare är inte välkomna till Öland. Det är mycket tragiskt att den statliga myndigheten som beviljar tillstånd inte tar någon hänsyn till den lokala viljan.

Nej, Gripen Gas hör inte hemma på Öland. Först och främst för vår känsliga miljö. Provborrningar och än värre reguljär utvinning kommer att skada de känsliga kalkberggrunderna. Grundvattentäkter riskerar att skadas för för lång, lång tid framöver. Stora kulturvärden i det Öländska landskapet riskerar att ta skada.

Nej, Gripen Gas hör inte hemma i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län har satt målsättningen att vara en fossilbränslefri region år 2030. Naturgas är ett fossilt bränsle. Planerna på provborrning och utvinning av naturgas går därför stick i stäv med fattade regionalpolitiska beslut.

Nej, Gripen Gas hör inte hemma hos oss. Vill inte företaget eller de statliga myndigheterna lyssna till oss finns bara en utväg. Det är att bli riktigt riktigt jobbiga! Gripen Gas provborrningar går att stoppa genom en massiv folklig opinion och ett aktivt politiskt handlande. Nu är det dags att visa på öländsk handlingskraft, med manifestationer och protestaktioner kan vi stoppa Gripen Gas galenskaper!

Andra som bloggat: Wanneby

Media på ämnet: TV4 Sydost, Östran, Barometern

1 kommentar:

Håkan sa...

Jag är med!