tisdag 30 augusti 2011

Öland och turismen

Igår tog styrelsen för Ölands kommunalförbund det beslut jag själv gärna sett att vi hade tagit för knappt ett år sedan. Skrev då om vikten av långsiktiga besked för Ölandsturismen och Destination Öland. Nu äntligen ges långsiktiga besked om att kommunerna gemensamt tar ansvar för turistinformationen på Öland genom Ölands Turistbyrå. Ett besked jag gärna hade gett för länge sedan och som jag vet varit efterfrågat inom turismnäringen. Nu kan vi med gemensamma krafter utveckla destinationen och på allvar utforma en offensiv turismstrategi för framtiden.

Själv lämnar jag nu styrelsen för Ölands kommunalförbund iom att jag lämnar över många av mina politiska uppdrag till Malin Hedberg. Önskar henne all lycka till i det gemensamma arbetet för Öland i frågor som rör näringsliv, turism och räddningstjänst. Att arbeta för gemensamma lösningar för hela Öland är en väg jag hoppas vi kommer att gå på allt fler områden för att, i en inte allt för avlägsen framtid, skapa möjligheter för en gemensam Ölandskommun. Tror att det är rätt väg för hela Öland!

Inga kommentarer: