söndag 28 augusti 2011

Utan bostäder ingen tillväxt, utan tillväxt ingen välfärd!

Den negativa ekorrhjulet snurrar vidare i högerns Sverige. Det blir allt tydligare att den moderatledda regeringen tappat allt vad styrfart heter. Den senaste i raden av områden där de fyra regeringspartierna bedrivit återvändsgrändspolitik under allt för många år är bostadspolitiken. Vi ser nu tydligt hur bostadsbristen slår hårt över hela Sverige. Framförallt är det idag studenter som blir drabbade och folk som vill flytta till storstadområdena, men bristen på bostäder lurar runt hörnet även på mindre orter ute på landsbygden.

Förra året färdigställdes endast 125 studentbostäder. Det betyder en ny lägenhet på fler än 500 nya studenter. Samtidigt färdigställdes endast 2045 lägenheter med ett rum och kök/kokvrå. Det är den lägsta nivån sedan 1989, trots rekordstora ungdomskullar. Samtidigt räknar Regionplanekontoret i Stockholm att man år 2030 kommer lida brist på uppemot 73 000 högutbildade i huvudstadsregionen. Något som kommer skapa stora svårigheter för företag att få tag på rätt kompetens med minskad tillväxt som följd. Minskad tillväxt leder direkt till mindre utrymme för välfärdsambitioner. Utan bostäder ingen tillväxt och utan tillväxt ingen välfärd!

Därför är det hög tid att slå om till en aktiv bostadspolitik, stimulera byggande av såväl särskilda studentbostäder men även av fler hyresrätter. För att skapa måste det till likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan de olika upplåtelseformerna. Skatter, avgifter och avdrag måste likställas mellan egna hem, bostadsrätter och hyresrätter. Nya kreativa lösningar för att minska produktionskostnaderna av studentbostäder måste stimuleras liksom förslag på hur befintliga fastigheter kan omvandlas. Ett särskilt investeringsstöd till studentbostäder vore önskvärt!

Media om bostadsbristen: SvD, SvD 2, SVT

Inga kommentarer: