fredag 26 augusti 2011

I ett land med något allvarligt fel...

Attefall
I ett land, där bostadsministern hänvisar ungdomar att söka sig till universitet- och högskoleorter där de kan få tag i ett boende, är något allvarligt fel. Valet av studieort får självklart inte styras av tillgången på bostäder till rimliga kostnader. Valet av studieort måste få styras av intresse och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Studenter måste självfallet erbjudas en god bostad var de än väljer att studera, inget annat är acceptabelt för ett land med välfärdsambitioner.

Björklund
I ett land, där utbildningsministern hellre fokuserar på att bestraffa fusket än att diskutera hur vi stärker kvaliteten i landets utbildningar och hur vi skapar utrymme för rättvisa löner för lärarkolleget, är något allvarligt fel. I ett land med välfärdsambitioner betyder utbildning så mycket mer än att mäta teoretiska kunskaper utifrån en given måttstock. Utbildning ger landets invånare möjlighet till bildning och utveckling. En bildning och utveckling som skapar personlig kreativitet och förmåga som är till gagn för hela samhället.

Elmsäter-Svärd
I ett land, där infrastrukturministern anser att det inte behövs mer resurser till järnvägar och vägar trots att det råder tågkaos så fort det faller lite snö och kollektivtrafiken överges för att den inte håller måtet, är det något allvarligt fel. En god infrastruktur är nödvändigt i ett land med välfärdsambitioner. Infrastrukturen är förutsättningen för ett fungerande näringsliv och arbetsmarknad. Med en ändamålsenlig infrastruktur skapar vi ett konkurrensmässigt näringsliv såväl genom tillgång på kompetent arbetskraft som genom möjligheter att smidigt få ut sina produkter och tjänster till marknaderna.

I ett land där något allvarligt fel stavas en handlingsförlamad regering krävs det nationell samling i dess riksdag. Idag levererar Juholt/Waidelich en bärande idé på DN Debatt om en väg bortom den återvändsgränd som högerexperimentet inneburit med skattesänkningar som botemedlet på det mesta. En väg som stärker landets konkurrenskraft på lång och kort sikt genom satsningar på Utbildning, Bostäder och Infrastruktur!

Inga kommentarer: