måndag 15 augusti 2011

Höna av en fjäder!

Läser i dagens Barometern att Mörbylånga kommun är inblandad i en olaglig affär. Så lyder rubriken och jag blir självklart nyfiken på vad felet ligger i. Enligt den feta ingressen består olagligheten i att kommunen beviljat ökad borgen för Bostadsbolaget och det är tydligen Konkurrenskommissionen som ger kommunen kritik.

Ibland blir jag bara så trött på medias rubriksättande och diverse olika organisationers sensationsjagande pressmeddelandeutspel. Att just Konkurrenskommissionen kommer med den här typen av utspel är inte speciellt konstigt. De är en sk. expertgrupp skapad av Den Nya Välfärden, en nyliberal tankesmedja grundad av Svenskt Näringsliv med syfte att verka för mer entreprenader inom och konkurrensutsättning av all offentlig service, sänkta skatter, minskade samhällsåtaganden genom att större ansvar läggs på varje enskild individ. Konkurrenskommissionen och dess ledamöters enda syfte är m.a.o. att opinionsbilda genom att skapa den här typen av rubriker. Den typen av information utelämnas dock helt i artikeln... 

Enligt betänkande SOU 2008:38, Betänkande av Utredningen om allmännyttans villkor, ska en kommun som ställer borgen för ett kommunalt bostadsaktiebolags åtaganden för att vara säker på att inte överträda artikel 87.1 följa de riktlinjer som kommissionen har slagit fast i sitt tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier. Dessa riktlinjer innebär att kommunala borgensavgifter bör motsvara skillnaden mellan marknadsräntan och den räntesats som erhålls tack vare kommunal borgen. Det är lätt att utifrån Konkurrenskommissionens storstadsperspektiv schablonmässigt anse att den kommunala borgensavgiften bör vara si eller så stor. Det vore dock att hantera lagstiftningen felaktigt.

Lagen säger att kommunen bör ta ut en avgift som motsvarar skillnaden mellan marknadsräntan och den räntesats som erhålls tack vare kommunal borgen. I lagstiftning är det stor skillnad på bör och skall. Frågan är också hur kreditvärdigt MBAB respektive Mörbylånga kommun anses vara. Blir det verkligen någon ränteskillnad med eller utan kommunal borgen för det omtalade projektet med familjecentral i Färjestaden? Dessutom är ju hela projektet överklagat och har ännu inte kommit igång. Förhoppningsvis sker det till årskiftet och hela bygget kan stå klart under 2013, vilket Ölandsbladet rapporterade om i våras! Till synes verkar Barometern lyckats skapa en höna av en fjäder...

Inga kommentarer: