torsdag 9 juni 2011

Skolplikt och skolutveckling

Har alltid hävdat vikten av att våra barn leker in kunskap och färdigheter redan från de tidigaste levnadsåren. Vår svenska allmänna förskola är oerhört viktig för barnen och deras lärprocess. Läser nu att SSU-kandidaten Gabriel Wikström propagerar för skolplikt från tre års ålder. Tankar som även funnits hos moderata finansministern Anders Borg tidigare. Tycker personligen att det är väldigt bra att Wikström tar upp debatten igen om lärande i tidiga åldrar.


Den svenska skolan har halkat efter i utvecklingen under de senaste åren. Mycket av utvecklingen har gått bakåt under skolmajor Björklunds tid som skolminister. Vi måste tillbaka till en skola med höga kunskapsmål och mål för social utveckling. Att den allmänna förskolan når goda resultat för de barn som går där vittnar såväl Anders Borg om som den forskning som Wikström hänvisar till. Skolverkets rapport redovisar bl.a. att barn som genomgått allmän förskola har betydligt bättre taluppfattning och språkutveckling.

Statistiken visar att det under förra året var 92,1 procent av alla treåringar och hela 94,5 procent av alla sexåringar som var inskrivna i den frivilliga allmänna förskolan i Sverige. Det är väldigt bra siffror och det är möjligt att en tidigarelagd skolplikt till tre års ålder kan bättra på siffrorna ännu mer. Tror dock att det är ännu viktigare att skapa reella möjligheter för alla barn att ta del av förskolans pedagogiska verksamhet tidigt och i tillräckligt stor mängd. S-förslaget om rätten till 30 timmars förskola för alla barn faller därför mig mer i smaken. Med det finns fortfarande friheten i systemet att anpassa efter respektive barns behov. Samtidigt lyfter vi fram förskolan och det tidiga pedagogiska lärandet.

Ska den svenska skolan återigen lyfta bör vi även diskutera förutsättningarna för den pedagogiska utvecklingen genom hela skolsystemet. Den digitala kompetensen är en av de viktigaste förmågor som dagens och framtidens elever måste utveckla för att kunna möta morgondagens arbetsmarknad. Skolan har ett särskilt ansvar att erbjuda digitala lärmiljöer som gör det möjligt för alla elever att utveckla denna kompetens. Detta ansvar tydliggörs också i den nya läroplanen för grundskolan. Där framgår det att skolan har ett tydligt ansvar för att varje elev kan hantera de moderna tekniska verktygen för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Skolplikt och skolutveckling måste diskuteras hand i hand, med elevernas och samhällets behov i första och andra rummet. Att fostra för framtiden kan bara göras i framtidens skola!

Inga kommentarer: