måndag 27 juni 2011

Hållbar stadsutveckling, snackis nr.1?

Inför årets Almedalsvecka kommer jag fundera kring några, utifrån mitt sätt att se det, tänkbara snackisar. Först ut blir Hållbar stadsutveckling, en uppföljning till det mycket intressanta seminarium som Öresundsregionen höll förra året. Hållbar stadsutveckling kommer att vara tema för såväl STD-företagen som Fastighetsägarna under Almedalen. De förstnämnda håller tre frukostseminarium på ämnet med lite olika inriktning, de senare arrangerar ett forum för stadsutveckling på Wisby Strand under onsdagen den 6 juni mellan 10.30-12.30.

Allt fler människor bor i städer och urbaniseringen fortsätter med växande styrka. Städerna blir allt viktigare för miljön, ekonomisk utveckling och social sammanhållning. Utvecklingen och utformningen av städerna kommer därför med all säkerhet inverka på hur vi kan skapa goda levnadsvillkor och hållbar tillväxt samtidigt som vi måste motverka klimatförändringar och andra miljöhot. Hållbar stadsutveckling utifrån de tre aspekterna klimat, ekonomi och jämlikhet blir avgörande för städernas attraktionskraft i framtiden.

Hållbar stadsutveckling är en av nyckelfrågorna inför Rio +20 något som Kaj Embrén tar upp på MIljöaktuellts blogg. Förväntningarna på toppmötet är dock små men klart är dock att städer spelar en allt större roll i den internationella dialogen om hållbarhet. Men frågan är om de nationella regeringarna vill ge städerna den ledande roll som de skulle behöva ta i det internationella samarbetet?

I Sverige ligger framförallt Malmö väl framme när det gäller helhetsperspektivet för Hållbar stadsutveckling. Redan vid planerandet av BO01 planerades för "världens första hållbara välfärdssamhälle" och idag står Turning Torso som symbol för resan Malmö gjort från en industripräglad stad på dekis till ett kunskapsbaserat område med hållbarhet i fokus som Skånskan skriver i sin artikel från häromdagen.

Under Almedalsveckan kommer politiker från Malmö möta regeringens ministrar för att diskutera frågorna. Ser verkligen fram mot dessa möten. Förhoppningsvis kan det bli en befrukande diskussion som leder framåt och där alla tre aspekterna av hållbar stadsutveckling får belysas. Ur mitt sätt att se det är nämligen alla tre beroende av och förutsättningar för varandra. Miljö, ekonomisk utveckling och social sammanhållning är alla delar av receptet för lyckad samhällsplanering!

Inga kommentarer: