onsdag 1 juni 2011

Moderna socialdemokrati, var är du?

Läser DN:s intervju med Mona Sahlin och känner igen mig allt för väl i mycket av det som kommer fram. Då tänker jag inte på turerna kring Bodströms bok eller vårt partis velande i Libyenfrågan utan på svårigheterna att förnya och modernisera den svenska socialdemokratin. Redan vid förtroenderådet i december påpekade Mona vikten av att inte stelna och hamna i otakt med svenska folket. Något som även varit återkommande ämne på min och andras bloggar. Frågan är var du är, du moderna socialdemokrati?

Nystartskongressen och valet av Juholt/Jämtin som ledardou satte ny energi in i hela arbetarrörelsen och av bara farten levererades valframgångar i såväl Västra Götaland men framförallt i Örebro! Många var vi som satte hopp och tilltro till att vi skulle röra oss framåt och staka ut vägen för den moderna socialdemokratin. Uppdraget från Nystartskongressen var att förnya såväl politik som organisation. Nu är organisationskommitten tillsatt och deras uppdrag att skapa ett öppnare och moderna parti är stort och omfattande. Dock måste även arbetet med den politiska förnyelsen inledas omgående.

Utan en politik som attraherar dagens opinionsledare i samhället är partiet rökt som ledande samhällsbyggare. Håkan Juholts enastående och engagerande tal runt om i landet under våren måste följas upp i omfattande politiska samtal med våra medborgare. Har uppmanat till det tidigare och gör det igen. Det är läge att bjuda in till en spännande och spänstig framtidsdebatt om politiska lösningar för det framtida samhällsbygget. Det är läge att ta steget till en modern Socialdemokrati!

Även lokalt på södra Öland måste vi ha samma perspektiv. Det är just här jag känner igen mig som mest i Monas uttalande i intervjun i DN.
– Vi är ett parti som är så gammalt och har så mycket traditioner och stora perioder bakom oss, och det är fortfarande väldigt många som vänder blickarna ditåt. – Varje förändring ska emanera ur det som gjorde att vi var stora förr. Jag känner att det kommer aldrig att gå. Självbilden är sådan i partiet och då finns ett motstånd mot att förändra.

Att dessa strömningar finns bland mina socialdemokratiska partivänner här hemma finner jag mycket märkligt. Ropen på erfarenhet och tillbakagång är frustrerande när den enda erfarenheten som finns hos partiet lokalt är att förlora val. Vi har aldrig befunnit oss i majoritet eller fått förtroende att genomföra vår politik av södra Ölands medborgare. Nu måste även socialdemokratin på södra Öland ta steget framåt precis som i Kalmar och Örebro!

Min absoluta övertygelse är att det enda sättet att vinna medborgarnas förtroende är att lokalt skapa den moderna Socialdemokratin, såväl organisatoriskt som politiskt. Tiden när vi vinner väljare i mötesrummen på Folkets Hus eller på månadsmöten med PRO är förbi. Vi måste ha kraften att kombinera det traditionella arbetssättet med nya spännande möten där vi attraherar dagens opinionsledare på södra Öland. När jag lämnar över stafettpinnen till min efterträdare som gruppordförande och 2:e vice i KS måste det vara till någon som kan vinna val 2014 och 2018, något annat perspektiv är otänkbart!

Andra som bloggar om Mona: Maria, Annarkia

Media som följt upp Monas intervju: Aftonbladet, Expressen

Inga kommentarer: