onsdag 8 juni 2011

SCB:s stora eller Kejsarens nya?

Tar del av den stora opinionsundersökningen från SCB. Den undersökning som tillmäter störst trovärdighet i djungeln av opinionsundersökningar. Det är intressanta tendenser som uppvisas. Samtliga fyra borgliga regeringspartier backar sedan förra mätningen i november, endast moderaterna går fram jämfört med valresultatet. Såväl Miljöpartiet som Socialdemokraterna får ett ökat stöd från väljarna. Det här sammantaget gör att Alliansen nu har ett lägre stöd än de rödgröna partierna. Att dessutom Kristdemokraterna hamnar under fyraprocentspärren gör att den faktiska skillnaden om det hade varit val i maj är större än på mycket länge.

Det intressanta är att fundera på anledningarna till trenderna hos väljarsympatierna. Några skulle säkert hävda att partiledarbytet inom Socialdemokratin ligger bakom. Tror själv att det möjligen kan vara en liten delförklaring. Håkan Juholt har tagit en stor del av mediautrymmet den senaste tiden men förtroendesiffrorna är inte exeptionellt höga för honom. Det är snarare så att Juholt och Socialdemokratin i Reinfeldts frånvaro från debatten lyckats sätta agendan. Såväl valet i Västra Götaland som Örebro visade på en mycket ointresserad statsminister. Mycket av vårens mediarapportering har också rört misslyckandena i sjukförsäkringen och den ökande barnfattigdomen. Regeringen Reinfeldts femte jobbskatteavdrag har med rätta ställts mot den allt sämre fungerande välfärden. Kan det vara Kejsarens nya kläder som nu SCB:s undersökning sätter fingret på...

Andra som bloggar om undersökningen: Martin Moberg, Otto Keyser

Media som skriver om resultatet: Aftonbladet, SR, SR 2, SVT,

Inga kommentarer: