tisdag 31 augusti 2010

För hela Sverige

Allt annat än att kommentera den rödgröna regeringsplattformen känns konstigt för en postning denna dag.Vid 13.00 var det dags för presentation av dokumentet som ska vända valrörelsen, För hela Sverige! En klassisk fördelningsprofil där satsningar på jobben, välfärden och klimatet går före de stora skattesänkningar som borgligheten lovade i förra veckan. Inför det här valet lovar de 25 miljarder i skarpa skattesänkningar, förra valet var löftet 40 och det blev 100 miljarder. Var slutar det om högerexperimentet får fyra år till?

Det jag fastnar för i den rödgröna regeringsplattformen är tre områden som även återfinns i den socialdemokratiska valplattformen för södra Öland. Det handlar om barnomsorg på obekväma tider, det är ökad valfrihet för de äldre vid fördelning av hemtjänsttimmar och det är en bostadspolitik som gör det möjligt för unga människor att få en egen bostad. Dessutom välkomnar jag särskilt sänkningen av maxtaxan inom barnomsorgen, ett steg till för en fri barnomsorg! Valet blir allt tydligare, med en rödgrön regering underlättas det kommunala åtagandet väsentligt jämfört med en moderatledd allians...

Andra som bloggar om plattformen: Peter Högberg, Veronica Palm, Johan Westerholm och Martin Moberg

Media som rapporterar: Aftonbladet, DN, DN 2, SvD, Expressen och SVT

1 kommentar:

Tryggve sa...

Bostadspolitiken känns alltför avgränsad. Det handlar inte bara om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. Bostadsrätter medför fler problem än de som man normalt talar om. Boendemiljön måste förbättras, och inte minst för dem som bor i bostadsrätt (se: http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4009).

Tanken med ägarlägenheter var god men det är med besvikelse jag kan konstatera att ägarlägenheterna inte innebär någon förbättring utan snarare bara spär på problemen.

Idag brister regelverken på ett sätt som gör det fullt möjligt för varje styrelse i en bostadsrättsförening att dölja i princip vad de vill för medlemmarna. Det finns som regel ingen insyn och inget inflytande för den som bor i bostadsrätt, trots att man är både medlem och delägare i föreningen. Hur rimligt är detta?

Lagar måste förändras så att bostadsrättshavare får något att säga till om i stället för den oligarki som råder i föreningarna!