måndag 2 augusti 2010

Hur tänker man?

Kan för mitt liv inte få in hur man tänker i de borgliga leden... Igår var det Centern och Maud Olofsson som ville sälja ut Vattenfall med flera staliga bolag. ‎För Vattenfall vill hon ha 10 miljarder, ett Vattenfall som under april, maj och juni i år har genererat 6 831 000 000 kronor i vinst till skattebetalarna... snacka om att slakta kon för att komma åt den mjölk som redan finns i juvrarna...

Idag är det skolmajor Björklund som basunerar ut att skolk ska skrivas in i betygen från sjätte klass. En uppföljning på hans tidigare krav på betyg redan i årskurs fyra och skriftliga omdömen så tidigt som i förskoleklass... Följden av kraven blir en utsorteringsskola istälet för att fokusera på utbildningens kvalitet och elevernas möjligheter till utveckling...

Kan det vara en förlängning av den undersökning om vilken som är valets viktigaste fråga som presenterades i TV 4 idag... I den visar att de borgliga väljarna sätter företagande samt lag och ordning främst bland prioriterade frågor... För Centern verkar privat företagande blivit så ideologiskt viktigt att man är beredd att orsaka hur stora förluster som helst i statskassan för att sälja ut det gemensamt ägda... Folkpartiet i sin tur vill driva lag och ordning så i absurdum att det drabbar små barn i skolåldern... Hur tänker man?

Andra bloggar som inspirerat: Krassman, Westerholm, Högberg

Inga kommentarer: