tisdag 10 augusti 2010

Sex punkter stimulerar...

...entreprenörskap och företagande i Sverige. Idag presenterade det rödgröna samarbetet sex punkter som är en välbehövlig injektion för att stimulera småföretagande.

1. Avskaffa sjudagarstvånget
2. Sänk arbetsgivaravgiften för småföretag
3. Se över sjuklönekostnaderna
4. Nej till regeringens straffskatt på småföretagare
5. Mer riskkapital
6. Entreprenörskap i hela Sverige

Med överenskommelsen ger vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet och Vänstern ett tydligt alternativ där entreprenörernas idéer, kreativitet, vilja och envishet skapar framtidstro och nya jobb. Många av framtidens jobb kommer att växa fram i små företag. Allt fler unga ser framför sig att de skulle kunna starta eget. Det är en utveckling vi vill bejaka.

Andra bloggar om rödgrönt entreprenörskap: Martin Moberg skriver om vår ideologi anpassat efter det 21:a århundradets utmaningar, HBT-sossen om sex punkter för fler entreprenörer, Kulturbloggen visar på att starta eget ofta är enda alternativet för kulturarbetare.

Media om överenskommelsen: Aftonbladet och SVT skriver om entreprenörskap medan DN och SvD av någon oklar anledning fokuserar på bilprovningen...

Inga kommentarer: