torsdag 26 augusti 2010

Unga eldsjälar som vågar...

I framtidens samhälle är det oerhört centralt med unga eldsjälar som vågar, vågar ta steget att utveckla sina idéer, vågar starta eget företag, vågar göra det man brinner för. Blev glad när jag hittade den några dagar gamla artikeln i DN:livsstil om unga eldsjälar som vågar. Fler borde få möjlighet att ta steget för att förverkliga sina drömmar.

Ett första steg är att rösta för Möjligheternas Sverige den 19 september. I vårt socialdemokratiska program för att stimulera småföretagande och entreprenörskap som vi kommit överens om med vänsterpartiet och miljöpartiet sätter vi fokus på några av de punkter som måste till för att fler unga ska våga ta steget.

Sex punkter för fler entreprenörer
1.Avskaffa sjudagarstvånget
2.Sänk arbetsgivaravgiften
3.Se över sjuklönekostnaderna
4.Nej till regeringens straffskatt på småföretagare
5.Mer riskkapital
6.Entreprenörskap i hela Sverige

Inga kommentarer: