fredag 20 augusti 2010

Opinionens vindar vänder

Det känns som om vi nu har hamnat i de förlovade opinionsundersökningarnas tidevarv. Undersökningarna avlöser varandra och både tidningar och nätet är fulla av dem och diskussioner kring dem. Det intressanta är sällan en enskild undersökning utan den sammantagna bilden av dessa. De senaste tendenserna är att opinionens vindar återigen har svängt och att det nu är allt jämnare mellan blocken.

Tydliggörandet av den moderata och socialdemokratiska politiken de senaste veckorna har gett genomslag i opinionen. I Synovates väljarbarometer för augusti går (s) framåt med +1,3 % medan (m) backar kraftigt med hela -3,8 %. Det innebär nästan dött lopp mellan regeringsalternativen, endast 1,2 % skiljer.

Barometern följer idag upp gårdagens länsSifo med siffror för kommunvalen i Kalmar respektive Oskarshamn. Intressant läsning att röstsplittringen tenderar att öka. Kul för Johan Persson att till och med Barometerns ledare inser att han är en energisk, synlig och framtidsinriktad politiker! Sedan är det fortfarande väldigt tveksamt att dra för stora växlar av valutgången byggt på en enstaka undersökning som är mer en ögonblicksbild av det rådande opinionsläget. Värt att notera är även artikeln av Mikael Larsson-Ek som resonerar om svagheterna i länsundersökningen. Tyvärr endast i pappersupplagan.

Andra som bloggar om opinonsundersökningarna: Peter Högberg, Jonas Sjöstedt, Peter Andersson

Inga kommentarer: