onsdag 14 juli 2010

Med raska steg och framtiden som tankemönster!

Kvällens promenad gick med raska steg och framtiden som tankemönster över strandängarna, tallskogen, sandjordarna och golfbanan... allt i en härlig solnedgång... verkligen en naturupplevelse á la Öland! Tankemönstret som utkristalliserades rörde sig, föga förvånande, kring två av de mest centrala framtidsfrågorna inom politiken. Det handlar om jobb och framtidstro!

När det gäller jobben är det sedan länge tydligt att den moderatledda regeringen med Littorin som ansvarig minister fullständigt har misslyckats med sin ansats att minska arbetslösheten och utanförskapet. Efter fyra år är resultatet 100 000 fler arbetslösa och det sista receptet som Littorin fick skriva ut var en satsning på 40 000 praktikplatser inom statliga myndigheter. Ny statistik från arbetsförmedlingen presenteras idag i SvD och visar att den särskilda insatsen Lyft än så länge bara har tillsatt drygt en tiondel, eller 4 676 stycken, starkt jobbat!

Den andra tankebanan rörde sig om framtidstro och här är möjligheterna till ett bra boende centralt. Fick häromdagen en rapport som Byggnads tog fram för drygt en månad sedan om bostadsbristen i länet. Igår presenterades siffrorna i Barometern och det är ingen rolig läsning för Ölands del. Bristen på hyresrätter och små lägenheter för unga och äldre är en direkt följd av en insomnad kommunal bostadspolitik. Det finns massor att göra och inom Mörbylånga Bostads AB har det iofs skett ett sakta uppvaknande men det är inte tillräckligt! Fler kommunala hyresfastigheter behöver planeras och energieffektiviseringen av fastighetsbeståndet måste fullföljas!

Fler bloggar som skriver om arbetsmarknadspolitik utifrån olika perspektiv idag är Johan Westerholm och Veronica Palm!

Inga kommentarer: